Privacystatement

Josien Brands Design, gevestigd aan Brabantstraat 232 te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact information:

https://www.josienbrandsdesign.nl
info@josienbrandsdesign.nl
Brabantstraat 232, 5346PE Oss, Nederland

Persoonsgegevens die ik verwerk

Josien Brands Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- First and last name

- Adress data

- Phone number

- Emailaddress

- IP-address

- Other personal data you actively provide, for example by creating a personal on this website, or in correspondence

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

- Bank account

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@josienbrandsdesign.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Josien Brands Design processes your personal data for the following purposes:

- Settling your payment

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- To deliver goods and/or services to you

- Josien Brands Design analyses your behavior on this website to be able to improve this website and adjust products and services to your preferences

– Josien Brands Design verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Automated processing

Josien Brands Design does not make decisions based on automated processes about affairs which could have (serious) consequences for persons. This concerns decisions made by computerprograms or -systems, without involvement of a human being (such as an employee of Josien Brands Design).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Josien Brands Design does not save your personal data longer than necessary to achieve the aforementioned goals. I apply the following terms for saving personal data in these categories:

Personal data (name & emailaddress) relating to Newsletter: saved until cancellation of subscription

Persoonsgegevens (naam & e-mail) in kader van Contact via www.josienbrandsdesign.nl na 6 maanden na laatste communicatie

Persoonsgegevens (naam, adres-, contact- & betalingsgegevens) in kader van Opdrachten & Producten à volgens wettelijke termijn (7 jaar)

Gegevens omtrent gebruik van www.josienbrandsdesign.nl worden geanonimiseerd

Sharing of personal data with third parties

Josien Brands Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Josien Brands Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Josien Brands Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Josien Brands Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, change or delete data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Josien Brands Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@josienbrandsdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Josien Brands Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Josien Brands Design takes the protection of your personal data serious and takes the necessary precautions to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted publication and unlawful changes. If you feel like you're data is not well protected or if you find clues of abuse, please contact me info@josienbrandsdesign.nl

has been added to the cart. View Cart